WZDZ Ankiety

Lista dostępnych ankiet w serwisie:


Skontaktuj się z Administrator systemu ( ankieta@wzdz.pl ) w celu uzyskania pomocy
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

Pl. Jana Kilinskiego 3
70-965 Szczecin
tel. +48 91 450 12 01, faks: +48 91 450 17 11
info@wzdz.pl https://www.wzdz.pl